Menu

EPBF Euro Tour Women

Euro Tour - Slovenia

ET Women Predator Slovenia Open

Start: Oct 1, 2022
Final: Oct 3, 2022
Discipline: 9-Ball (Women)
Entry Fee: 50 €
Entry Limit: 48