Menu

Predator Euro Tour Women

Euro Tour - Slovenia

ET Women Predator Slovenia Open

Start: Oct 1, 2022
Final: Oct 3, 2022
Discipline: 9-Ball (Women)
Entry Fee: 50 €
Entry Limit: 48

Our Sponsors

Logo of Aramith Billiard Balls
Logo of Rasson Billiards
Logo of Dynamic Billard Organisation GmbH