Menu

Predator Euro Tour Women

Euro Tour Treviso

ETW EPBF Treviso Open 2023

Start: Nov 25, 2023
Final: Nov 26, 2023
Discipline: 9-Ball (Women)
Entry Fee: 50 €
Entry Limit: 48

Our Sponsors

Logo of Iwan Simonis - Simonis Cloth
Logo of Aramith Billiard Balls