Menu

Predator Euro Tour Women

Euro Tour Terme Olimia

EPBF Terme Olimia Open

Start: Jul 29, 2023
Final: Jul 31, 2023
Discipline: 9-Ball (Women)
Entry Fee: 50 €
Entry Limit: 32

Our Sponsors

Logo of Aramith Billiard Balls
Logo of Rasson Billiards
Logo of Dynamic Billard Organisation GmbH